donderdag 26 oktober 2017

Makelaar / Slager: een vergelijking

scheiding makelaar en taxateur: profetisch artikel in De Limburger van 6 mei 2000

"....De consument zou de echte winnaar zijn. Want iedere koper en iedere verkoper wordt optimaal beschermd en gediend. Beschermd door de onafhankelijke taxateur en gediend door de gecertificeerde bemiddelaar...."

Profetisch artikel in De Limburger van 6 mei 2000: Makelaar / Slager: een vergelijking

Stel je koopt een ons gehakt bij de slager en het valt verkeert; je voelt je een dag rot en je besluit om niet meer naar deze slager te gaan. De consument is goed beschermd want de markt herstelt zichzelf. Indien het echt kwaad zou kunnen beschermt de overheid de consument via de Keuringsdienst van Waren.

De markt voor onroerend goed wordt van oudsher door de beroepsbeoefenaars zelf beschermd. Een soort middeleeuws gilde. En zolang alle beoefenaars over een goed ontwikkeld ethisch besef beschikken gaat dit ook goed. Zowel het gilde systeem als het ethisch besef zijn nog tot 1 januari 2001 in de Wet verankerd door de beëdiging van makelaars en taxateurs. Ofschoon dit systeem goede elementen heeft, staat het op de helling.

Analoog aan het voorbeeld van de slager denkt de Tweede Kamer dat de huizenkoper in staat is om zichzelf te beschermen en dat de beëdiging niet nodig is. Ik ben het daar helemaal mee eens, op voorwaarde dat er dan óók een Keuringsdienst van Waren komt. Want de gedupeerde huizenkoper of de verkeerd geadviseerde ondernemer krijgt meestal geen tweede kans op de markt: het financiële leed is zo groot dat hij niet meer aan de markt kan deelnemen. De markt kan zich niet herstellen.

De belangen op de onroerend goed markt zijn te groot om deze zonder toezicht te laten verdedigen door hetzij de “markt”, hetzij de beroepsbeoefenaars. De overheid dient ervoor te zorgen dat de consument beschermd wordt. Makelaars en bemiddelaars moeten verantwoording gaan afleggen aan een hoger orgaan, dat er voor moet waken dat zij zich in kunnen laten met belangenverstrengeling. De aan makelaars verwante taxateurs zouden werkelijk onafhankelijk moeten zijn.

De consument zou de echte winnaar zijn. Want iedere koper en iedere verkoper wordt optimaal beschermd en gediend. Beschermd door de onafhankelijke taxateur en gediend door de gecertificeerde bemiddelaar. De overheid denkt al in die richting, want voor haar eigen taxaties in het kader van de wet WOZ komen alleen WOZ gecertificeerde taxateurs in aanmerking, gecontroleerd door de Waarderingskamer. Vóór 1 januari 2001 moet er een goed systeem zijn ontwikkeld. Er bestaan al voorstellen. Ik wacht de resultaten van de discussie medio dit jaar met spanning af.

drs K.W.M. van Soest, directeur Dirkx Van Soest, taxaties en advies