Maatschappelijk vastgoed

Is vastgoed waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend en waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt.



In Nederland beschikken we over circa 85 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed. Al dit vastgoed vertegenwoordigt een geschatte waarde van circa € 150 miljard en kost jaarlijks zo’n € 14 miljard.

Maatschappelijk vastgoed krijgt net als de kantoren- en winkelmarkt te maken met structurele leegstand. Dit komt niet alleen door de crisis, maar ook door de snel veranderende samenleving. Het ontbreekt veel gemeenten aan inzicht welke kosten gemoeid zijn met het gemeentelijke vastgoed. Veel gemeenten zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Niet weten waar je staat, brengt per definitie risico’s met zich mee. Is maatschappelijk vastgoed in de gemeente nu een kans of een bedreiging? Zo laten diverse onderzoeken zien dat sturen op efficiënt gebruik de Nederlandse gemeenten kosten kunnen besparen (bron: VNG).

In verband met een krapper wordende gemeentelijke financiële huishouding, is het meer dan ooit gewenst te weten of vastgoed inefficiënt wordt gebruikt. Hiervoor is een integrale benadering noodzakelijk. Maatschappelijk vastgoed laat zich niet met half beleid en kortetermijnoplossingen aangrijpen. Het is nodig om maatschappelijk vastgoed als integraal (ondersteunend) onderdeel van de gemeentelijke organisatie te maken, net zoals een afdeling ICT of personeelszaken dat is.

Professioneel vastgoedbeleid gaat gemeenten meer mogelijkheden bieden en in elk geval beheersing van risico’s.

Referenties