Speciale taxaties en taxatievraagstukken

Hierbij gaat het om het toepassen van meer vakdisciplines tegelijkertijd. Naast de taxatietechnische kennis, productkennis of inzicht in productieprocessen, wordt gedegen juridische kennis, diplomatie, mensenkennis en omgangskunde verlangt van de taxateur.

De belangen bij dit soort taxaties zijn vaak groot. De belanghebbende partijen kijken mee over de schouder van de taxateur en willen voortdurend betrokken worden bij het uitvoeringsproces. Tevens verlangen partijen vaak gedurende het taxatieproces een update, terugkoppeling en inzage in het werkproces. Het voordeel van zo een werkwijze is dat eventuele discussiepunten beslecht kunnen worden voordat het taxatieresultaat wordt opgeleverd.

De inspanning vraagt om toepassing van een aantal vaardigheden bij het benaderen en behandelen van het vraagstuk. Bijvoorbeeld: een waardediscussie tussen partijen over de WOZ- taxatie van een bungalowpark, waarbij tegelijkertijd een kwestie speelt in toeristenbelasting en heffing leges bij uitbreiding van het park.

Taxatiemethoden

Taxatiemethoden in dit vakspecialisme zijn onder andere:

  • gross operating profit (gop)
  • discounted cashflow (dcf)
  • huurwaardekapitalisatiemethode en
  • (gecorrigeerde) vervangingswaardemethode

Referenties

Gerelateerde branches