Waardemanagement

Motivering achter de waardering

Als adviseur en taxateur beschikken we over de kracht meer te bieden dan enkel een taxatieresultaat in de vorm van een cijfer. We staan onze klanten bij op parallel lopende terreinen zoals:

  • het bieden van ondersteuning bij onzekere omstandigheden waarin de opdrachtgever verkeert, zoals juridische vraagstukken, of het nemen van strategische weloverwogen besluiten in relatie tot de waarde,
  • het begeleiden van het integrale taxatietechnische vraagstuk dat de opdrachtgever heeft,
  • (project)samenwerking met andere dienstverleners van de opdrachtgever om het gestelde doel te bereiken (volgens het zogenaamde Hollywoodmodel),
  • het vlottrekken van vastgelopen relaties tussen opdrachtgevers en derden, door toepassing van diplomatie en gevoel voor menselijke en zakelijke verhoudingen,
  • het ordenen van de taxatie- afdeling (afdelingsmanagement) en het bieden van mentorschap aan taxateurs.

Het bepalen van de juiste waarde wordt in hoge mate gevoed door het behandelen van het vraagstuk. Dat zijn we intern maar gaan noemen: waardemanagement©. En dat 'managen' doen we weer in hoge mate door onze kennis actueel te houden en te delen met de aanvrager/ klant. Onze ervaring is namelijk dat klanten meer willen dan alleen het taxatie-eindresultaat. Zij willen uitleg en toelichting op de wegen die geleid hebben naar het eindresultaat. Zij wensen verantwoording en onderbouwing te zien van de makers van het eindresultaat.

Dus letterlijk: de motivering achter de waardering©.

Referenties

Gerelateerde branches