Logistiek vastgoed

Dit is een type vastgoed dat in beginsel alternatief aanwendbaar is, zoals bijvoorbeeld bij kantoor- of bedrijfsruimte het geval is. Specifiek heeft het betrekking op vastgoed waarin een goederenbeweging plaatsvindt.

Het kan ook zijn dat logistiek vastgoed niet of nauwelijks alternatief aanwendbaar is, zoals bijvoorbeeld in het geval van luchthavens, drinkwaterproduktiefabrieken of tankterminals.

De taxateur verdiept zich bij dit soort taxaties in de materie van de betreffende industrie. Er wordt niet alleen kennis verlangd van taxatiemethodieken, maar tevens inzichten in het produktieproces. Nauwe betrokkenheid met de vastgoedverantwoordelijke is dan ook vereist om tot een juiste en afgewogen taxatie te komen.

Voorbeelden van logistiek vastgoed zijn:

  • warehouses / logistieke centra
  • vliegvelden
  • drinkwaterproduktiefabrieken
  • opslag- en magazijnruimten
  • distributiecentra
  • tankparken

Taxatiemethoden

Taxatiemethoden om dit type vastgoed te waarderen zijn onder andere: dcf- methode en huurwaardekapitalisatiemethode. Voor het incourante logistieke vastgoed wordt gebruik gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde of dcf- methode.

Referenties