Aan- en verkoopbeslissing

Iedere aan- en verkoop gaat gepaard met onzekerheid

Vastgoed kent vele gezichten: prijs, waarde, vermogen, schenken, fiscaal, ondernemersrisico. Dirkx Van Soest helpt inzicht te krijgen in deze materie

Referenties