WOZ taxaties

Gelijkwaardige gesprekspartner

Ons nichekantoor dankt haar bestaansrecht bij WOZ taxaties aan gemeenten die intern over te weinig taxatie- en adviescapaciteit beschikken, niet beschikken over bepaalde specialistische deelkennis en de taxatie-afdeling willen ordenen.

Als adviseur, organisator en registertaxateur beschikken we over de kracht meer te bieden dan enkel een taxatieresultaat in de vorm van een cijfer. Onze ervaring is namelijk dat gemeenten meer willen dan alleen het taxatie- eindresultaat. Zij willen kwaliteit en tevens uitleg over en toelichting op de wegen die hebben geleid naar het taxatieresultaat. Zij wensen verantwoording en onderbouwing te zien van de makers van het eindresultaat.

Bovendien is onze ervaring dat gemeenten een gelijkwaardige gesprekspartner willen bij bezwaar of beroep waar een professionele wederpartij optreedt namens belastingplichtige. De belangen tussen belastingplichten(n) en gemeente(n) reiken vaak verder dan de WOZ- waarde discussie alleen. Andere belastingterreinen op bijvoorbeeld het gebied van BIZ, toeristenbelasting en leges kunnen vragen om tactvolle behandeling. Hierbij staan de belangen van partijen voorop, niet de standpunten.

Een belang voor de gemeente is een open en informatieve communicatie naar en met de eigen burgers en bedrijven. Ons gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ons inlevingsvermogen kunnen helpen bij het uitvoeren van taxatie- en advieswerkzaamheden.

Referenties

Gerelateerde branches