Novotel

Exploitatiegebonden vastgoed getaxeerd met behulp van Gross Operating Profit Methode.

Gerelateerde werkwijzen

Gerelateerde branches