paardenhouderij / pensionstalling / akkerbouw

financiering van onderneming en mogelijke uitbreiding met een rijhal

taxatie van de onroerende zaken van een typisch modern gemengd bedrijf, enerzijds klassieke akkerbouw (asperges) en anderzijds een exploitatie-gebonden stalling; grondwaarde, maar ook , liggingsfactoren t.a.v. de pensionstalling zijn van belang

Gerelateerde werkwijzen

Gerelateerde branches