Voormalige bedrijfswoning

Taxeren van een woonhuis op de rand van een nieuwe bestemming

Het validatie-instituut kan alleen woonhuizen valideren die binnen de kaders vallen die het instituut kan beoordelen. Voor de randgevallen zijn er uitzonderingen mogelijk. Dirkx Van Soest is op de hoogte met deze regelingen en mogelijkheden. O.b.v. ontwerp bestemmingsplan, of een principeakkoord kan het mogelijk zijn om, een gevalideerd taxatierapport uit te brengen.

Gerelateerde werkwijzen

Gerelateerde branches